ทริปท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Incentive Travel หรือการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไม่เพียงจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษที่ช่วยเสริมแรงกระตุ้นในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้ทรงคุณค่าในองค์กรเท่านั้น ยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการแสดงออกถึงการชื่นชมผลการทำงานที่ผ่านมาของบุคลากร และยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสมนาคุณลูกค้าคนสำคัญได้อีกด้วย

Tony Cooperate พร้อมที่จะให้บริการจัดทริป Incentive travel หรือทริปสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่องค์กรของท่านผ่านการพักผ่อนหย่อนใจไปกับเส้นทางท่องเที่ยวที่เพลิดเพลิน สะดวกสบายและกิจกรรมเสริมสุดสร้างสรรค์ระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนขององค์กรเพื่อจัดทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะคุ้มค่าและตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

ไม่ว่าคุณกำลังต้องการให้ทริปท่องเที่ยวนี้เป็นกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กร หรือเป็นกิจกรรมการตลาดเพื่อสมนาคุณผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์องค์กรก็ตาม เราพร้อมที่จะช่วยคุณออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก กิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ความผูกพันทางจิตใจ รวมทั้งประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรของคุณอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะนําไปสู่ความประทับใจในองค์กรและอาจทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือการตัดสินใจซื้อจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรในที่สุด