ประชุม/สัมมนา สำหรับองค์กร

หากคุณกำลังมองหากิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทีมงานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนำทีมไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรในบริษัทภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนานแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและสาระรวมไปถึงคุ้มค่าการจัดสรรงบประมาณในองค์กรของคุณ

Tony Cooperate รับจัดกิจกรรมบริษัทในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง (Team building), การสัมมนา, กิจกรรมเอาท์ติ้งขององค์กร (Corporate Outing) หรือ การประชุมองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบและบรรยากาศที่แตกต่างแต่ตอบโจทย์เป้าหมายของการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ตลอดการเดินทางและในระหว่างการจัดกิจกรรมสัมมนา ทีมงานของ Tony Cooperate ยังช่วยคุณออกแบบเส้นทาง ที่พัก รูปแบบกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึง หัวข้อการอบรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้สามารถสอดคล้องกับจุดประสงค์และงบประมาณขององค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อตัวบุคลากรและองค์กร